Hizmetlerimiz

27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in hükümleri uyarınca, Kurumumuz 08.03.2012 tarihinden itibaren SPK tarafından "piyasa yapıcılığı" faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.

Foreks (Foreign Exchange, FX) dünya çapında işlem yapma olanağı sunan, merkezi olmayan, spot olacak şekilde ülkelerin para birimlerinin birbirlerine olan görece değerlerinin alınıp satıldığı bir finans piyasasıdır. Foreks'in öncelikli amacı, işletmelerin bir para birimini başka bir para birimine değiştirmelerini sağlayarak uluslararası yatırım ve ticareti kolaylaştırmaktır. Foreks piyasasında işlem yapanlar arasında Merkez Bankaları, kurumsal yatırımcılar, kur spekülatörleri ve küçük yatırımcılar bulunmaktadır.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Asgari Unsur ve Riskleri

Kaldıraçlı işlem, yatırımcıların hesaplarına aktarmış oldukları düşük teminatlarla, teminat miktarının belirli bir katına kadar işlem yapmalarına imkân veren, piyasa ile aynı yönde hareket edilmesi durumunda yüksek getiri elde edilmesine olanak sağlarken, aksi durumda ise yüksek kayıplara neden olabilen finansal bir mekanizmadır. Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu'na erişmek için lütfen tıklayınız.

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Dokümana erişmek için lütfen tıklayınız.

Emir İletimi ve İşlemler

Dokümana erişmek için lütfen tıklayınız.

TradeMaster FX Çalışma Koşulları

Dökümana erişmek için lütfen tıklayınız. 

Raporlar

Karda / Zararda Hesap Oran Tablosu için lütfen tıklayınız.